Bio Decanter

Bio-Decanter-Gestión-de-residuos-Vilo-Mediterráneo

Els separadors de greixos BIO-DECANTER estan dissenyats per a la seva instal·lació en les cuines de bars i restaurants, donant així solució als problemes d’espai que solen tenir aquestes instal·lacions.

BIO-DECANTER és un equip compacte i de mida reduïda i adequat per instal·lar-la sota pica.

Els separadors de greixos són equips de pre tractament de les aigües grises procedents de cuines industrials.

La seva funció és la de retenir els greixos vegetals o animals, elements sòlids, sabons i altres elements que conté l’aigua residual de les piques de cuines abans de ser abocada a l’equip de depuració posterior o a la xarxa de clavegueram. L’ús dels separadors de greix és obligat per tractar les aigües procedents de les cuines de bars, restaurants, hotels, càmpings, etc.

Tots els nostres BIO-DECANTER, vénen amb toma de mostres.

BIO-DECANTER fabricat en acer inoxidable i especial-ment dissenyat per a la seva instal·lació en cuines de bars i restaurants.Les seves reduïdes dimensions i el seu disseny faciliten les tasques de neteja i manteniment gràcies al cistell de recollida de sòlids i al desguàs que els separadors porten incorporat.

BIO-DECANTER proporciona fulls de control per poder portar un control de la recollida de greix.

Vilo, comercialitza els BIO-DECANTER amb dues modalitats; 1 venda de l’equip amb manteniment i recollida de greix i elements sòlids i gestió mediambiental o només la venda. 2 lloguers, manteniment, recollida del greix i elements sòlids i gestió mediambiental, d’aquests residus, triïn el que millor li convingui al seu negoci.

Els nostres BIO-DECANTER aprofiten el principi de la gravetat combinat amb el temps i el disseny, per a la retenció del greix.

Estan dissenyats i dimensionat segons normes UNE EN-1825, per facilitar la flotació dels greixos en la superfície del separador i la seva posterior eliminació.

2024 ® Todos los derechos reservados
Top