Neteja i escura xemeneies

El sutge són partícules carbonices despreses de la combustió de fusta, carbó o combustibles. Conté carbó juntament amb altres components com òxids, àcid sulfúric, productes combustió…

Una de les principals causes de foc en cases amb xemeneies, són per la brutícia que acumulen les xemeneies i calderes, a més, el sutge disminueix el rendiment dels equips augmentant sensiblement el consum i la contaminació.

El Reglament d’Instal·lacions Tècniques en Edificis recomana la neteja de conductes de fums i xemeneies un cop per temporada. Això és una tasca per a la seguretat del personal, família en cas d’una llar i clients i empleats en un negoci.

Netetja de xemeneies

A la xemeneia s’acumula sutge en forma de petites boletes negres. Aquestes, amb el temps, amenacen amb obstruir la via d’escapament dels tòxics emanats per la combustió de llenya. Convé eliminar la brutícia, almenys, un cop l’any per evitar possibles incendis i intoxicacions.

El rendiment d’una xemeneia bruta és menor. Es calcula que en una caldera amb residus cada mil·límetre de brutícia acumulada provoca una pèrdua del 7% en el potencial calorífic de l’aparell. Quan de descuida la neteja d’una xemeneia s’afavoreix l’acumulació de dipòsits de sutge, resines o quitrà, que s’inflamen amb facilitat i arriben a originar incendis.

Neteja Química de Calderes

Vilo ofereix un servei de neteja de calderes, tant pre-operacional com diari, en tot tipus d’equips: calderes de radiació, com les usades en plantes de biomassa o en centrals de carbó, calderes de recuperació, com les usades en plantes de cogeneració o en centrals de cicle combinat, i generadors de vapor per intercanvi tèrmic, com els usats en centrals termosolars.

Les neteges químiques eliminen els residus acumulats durant la construcció o operació de diverses plantes com ara òxids, incrustació, pols, entre d’altres. Formen a més una pel·lícula de protecció sobre la superfície decapada.

2024 ® Todos los derechos reservados
Top